เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม


โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
เลขที่ 30 ถนนประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0 2395 1082, 0 2395 6131 โทรสาร : 0 2702 9566